Błękitna Flaga 2020 – ONZ – Oceany

Utrzymanie tempa konferencji oceanicznej ONZ w 2020 r

4 czerwca 2020 r

Nadrzędnym tematem tegorocznej konferencji ONZ w sprawie oceanów w 2020 r. Jest „Zwiększanie akcji oceanicznej w oparciu o naukę i innowacje w celu realizacji celu 14: inwentaryzacja, partnerstwo i rozwiązania”, wzywając do opracowania innowacyjnych rozwiązań naukowych w celu wzmocnienia globalnych działań oceanicznych. Konferencja miała się odbyć w Lizbonie w Portugalii w dniach 2–6 czerwca, a Blue Flag International planowała wziąć w niej udział. Niestety został on przełożony z powodu pandemii COVID-19, a nowe daty zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Pomimo odroczenia chcielibyśmy utrzymać impet i dzielić się wkładem Błękitnej Flagi w ochronę oceanów i zasobów morskich oraz w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju (SDG).

Ocean zajmuje 70 procent powierzchni Ziemi, jest największą biosferą planety i zamieszkuje do 80 procent życia na Ziemi. Generuje tlen, pochłania emisje dwutlenku węgla, jest niezbędnym buforem przed skutkami zmian klimatu, pielęgnuje różnorodność biologiczną i jest niezbędny dla dobrobytu ludzi i źródeł utrzymania. Właśnie dlatego ochrona oceanu przed niezrównoważoną działalnością człowieka ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia uszczuplania zasobów morskich i przekazania bardziej zrównoważonego świata przyszłym pokoleniom.

W agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku określono 17 transformacyjnych celów, które należy osiągnąć do 2030 roku. Cel nr 14 „Życie pod wodą” podkreśla potrzebę zachowania i zrównoważonego użytkowania światowych oceanów, mórz i zasobów morskich. Blue Flag International jest silnie zaangażowana we wspieranie celów zrównoważonego rozwoju ONZ poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze turystyki i przyczynia się do ich osiągnięcia poprzez edukację ekologiczną, ochronę środowiska i inne praktyki zrównoważonego rozwoju.

Wpływ Blue Flag rośnie z każdym rokiem, a obecnie ponad 4500 wyróżnionych Błękitną Flagą plaż, przystani i łodzi turystycznych w 47 krajach na całym świecie. Niebieska flaga prowadzi również kampanie przeciwko nierównościom, nierównościom, bezrobociu, zagrożeniom dla zdrowia, wyczerpywaniu się zasobów naturalnych, zagrożeniom dla środowiska, zanieczyszczeniom i ogólnej degradacji środowiska. Jednym z najnowszych przykładów wkładu Niebieskiej Flagi w cele zrównoważonego rozwoju była inauguracja pierwszego konkursu na najlepszą praktykę Błękitnej Flagi w 2020 roku na temat zanieczyszczenia. Konkurs został stworzony, aby podkreślić najlepsze przykłady praktyk ochrony środowiska wdrażanych przez witryny Blue Flag na całym świecie.

Możesz uzyskać dostęp do wszystkich najlepszych praktyk wdrożonych przez strony Blue Flag tutaj: https://www.blueflag.global/best-practices

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Błękitna Flaga angażuje się i przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju: https://www.blueflag.global/sdgs-blueflag

Aby uzyskać więcej informacji o konferencji oceanicznej ONZ: https://www.un.org/en/conferences/ocean2020

Tagged: niebieska flaga , turystyka4sdgs , zrównoważona turystyka , 2020 Konferencja ONZ na temat oceanów

Tłumaczenie: Google

https://www.blueflag.global/new-blog/2020/6/4/2020-un-ocean-conference-in-lisbon-portugal