Ciekawostki

BLUE FLAG – Błękitna Flaga – Czysta woda, czyste wybrzeże, bezpieczeństwo i dostęp dla wszystkich

Błękitna Flaga na Świecie: 4573 plaż, przystani i łodzi w 47 Krajach

W 2001 roku Europejska Błękitna Flaga stała się Międzynarodową Błękitną Flagą. Dołączenie Republiki Południowej Afryki rozszerzyło misję na całym świecie.


CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I BŁĘKITNA FLAGA

Misją Błękitnej Flagi jest promowanie zrównoważonego rozwoju w sektorze turystycznym poprzez edukację ekologiczną, ochronę środowiska i inne praktyki zrównoważonego rozwoju. Dzięki Błękitnej Fladze i jej partnerstwu ponad 4500 plaż, przystani i łodzi eko-turystycznych przyczynia się w konkretny sposób do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Błękitna Flaga prowadzi również kampanię przeciwko dysproporcjom, nierównościom, bezrobociu, zagrożeniom zdrowia, wyczerpywaniu się zasobów naturalnych, zagrożeniom środowiska, zanieczyszczeniom i ogólnej degradacji środowiska.

BRAK UBÓSTWA

ZERO GŁODU

ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJA

RÓWNOŚĆ PŁCI

CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE

PRZYSTĘPNA CENOWO I CZYSTA ENERGIA

GODNA PRACA I WZROST GOSPODARCZY

PRZEMYSŁ, INNOWACJE I INFRASTRUKTURA

ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI

ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI

ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA

DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU

ŻYCIE POD WODĄ

ŻYCIE I ZIEMIA

POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SILNE INSTYTUCJE

PARTNERSTWA NA RZECZ REALIZACJI CELÓW

https://blekitnaflaga.org/cele-zrownowazonego-rozwoju-i-blekitna-flaga/